CENNIK

Rodzaj tłumaczenia
JĘZYK STANDARDOWY
JĘZYK SPECJALISTYCZNY
PISMO ODRĘCZNE LUB KOPIA TRUDNA DO ODCZYTANIA
z j. francuskiego na j.polski
z j.polskiego na j. francuski
z j. francuskiego na j.polski
z j.polskiego na j. francuski
Pisemne zwykłe
40 zł
50 zł
50 zł
63 zł
+ 25 %
Pisemne poświadczone
35 zł
40 zł
40 zł
45 zł
Ustne
100 zł
130 zł

Ceny za 1 stronę obliczeniową:

Tłumaczenie zwykłe: strona = 1800 znaków (ze spacjami); tłumaczenie przysięgłe: 1125 znaków. Rozliczenie tłumaczenia następuje na podstawie ilości znaków w dokumencie przetłumaczonym. Opłata naliczana jest za każdą rozpoczętą stronę. W przypadku zlecenia w trybie ekspresowym (powyżej 5 stron / dzień) lub w dni świąteczne doliczane jest 50 % stawki.

Tłumaczenia ustne

Podane stawki naliczane są za każdą rozpoczętą godzinę w trybie tłumaczenia konsekutywnego. Minimalna stawka równa się wartości 2 godzin. Klient ponosi koszty dojazdu oraz godzin przeznaczonych na dojazd tłumacza z własnej siedziby do miejsca wykonywania tłumaczenia. Za niewykorzystany czas tłumacza naliczane jest 50 % stawki podstawowej.

Termin realizacji:

Do czasu realizacji zlecenia nie wlicza się niedziel i świąt, a także dni ustawowo wolnych od pracy. Konkretny termin realizacji jest ustalany zawsze przed przyjęciem zlecenia.

Zniżki:

Przy dużych zleceniach lub w przypadku wielokrotnych zleceń ceny można negocjować. Klientom biznesowym oferuję umowę o stałej współpracy zapewniającą korzystne rabaty i zniżki.

Sposób dostarczania tłumaczeń: osobiście, drogą pocztową, mailową, faxem, kurierem.

Sposób odbioru tłumaczeń: osobiście, drogą pocztową, mailem, faxem, kurierem.

Klient ponosi koszty dostarczenia i odbioru dokumentu.

Zapraszam do współpracy!

 

Copyright © 2004 - ITAMAR Informatyka Reklama Tłumaczenia
Wszystkie prawa zastrzeżone